Foglalkozások

  • Olyan közösség létrehozásán fáradozunk, ahol az együttlét a tét, ahol minden gyerek egyformán fontos
  • Iskolára való felkészítés
  • Grafomotoros fejlesztés
  • A beszédészlelés, beszédértés fejlesztése
  • Mozgásfejlesztés
  • Tanulásban akadályozottak, SNI-s gyerekek komplex fejlesztése
  • Helyesírás, szövegértés, számolási hibák reedukációja
hu_HUHU_HU