Magántanulói Csoport

Ahol a Tudományok, a Zene és a Nyelvoktatás Találkozik: Személyre szabott egyéni és ksicsoportos oktatás

Szellemiségünk

Olyan tanulócsoport létrehozásán fáradozunk, ahol a jelenlét a tét, ahol minden gyerek egyformán fontos. A gyerekek sokan vannak és sokfélék: őszinték, érdeklődőek, elevenek, nyitottak, kedvesek, tanulékonyak, okosak, zsenik vagy éppen valamilyen képesség hiányában segítségre szorulnak.

Elsődleges célunk mindazoknak a körülményeknek a megszervezése és azoknak a hatásoknak a biztosítása, ami a gyerekek spontán fejlődését elősegítik.

A mi célunk

hogy ezt sokféleséget megtartva a gyerekek erősségeire építve segítsük őket önmaguknak lenni, életkoruknak megfelelően reális célokat felépíteni.

Legyenek tisztában erősségeikkel és gyengéikkel egyaránt és azokat felhasználva egész életükben eredményesen tudják majd használni.

Saját képességeikből kiindulva, azokat fejlesztve szeretnénk megtanítani őket a többféleképpen való gondolkodásra.

A differenciált fejlesztés fontos alappillére az a tudás, amivel az adott gyermek már rendelkezik. Tehát mindig abból kell kiindulnunk. Fejlesztés a természetes fejlődés előmozdítása.

Gyerekekkel a gyerekekért dolgozunk azon, hogy

❖ képesek legyenek saját gondolataik felismerésére és megfogalmazására

❖ problémamegoldó gondolkodás kialakítására

❖ kialakuljon bennünk a felelősség érzése és annak vállalása

❖ rugalmasak legyenek, de ugyanakkor elkötelezettek céljaik elérésben

❖ megfelelően tudjanak bánni az idővel

❖ jó döntéseket tudjanak hozni nehezebb helyzetekben is

❖ a konfliktushelyzetekben ismerjék fel, hogy annak több megoldása is lehetséges és a birtokukban lévő megoldási stratégiákat sikerrel tudják kamatoztatni

Különlegességeink

1. STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), azaz a természettudományok játékos módon történő oktatása. Izgalmas kísérletekkel betekintünk a tudományok világába.
2. Zenei intelligencia fejlesztése a Budai Magánzeneiskolával együttműködésben, növelve a gyermekek érzelmi és általános intelligenciáját.
3. Tanmenetbe ágyazott rendszeres angol nyelvoktatás.
4. Igény szerint (különórák keretében) egyéni angol és spanyolórákon való részvételre lehetőséget biztosítunk.

Amit kínálunk

● Minőségi egyénre szabott oktatás

● Képességprofilra szabott differenciálás

● A gyermek képességeihez és individuumához igazított egyéni és kiscsoportos oktatás

● A tehetségek magasszintű fejlesztése a legmodernebb pedagógiai eszközökkel

● A tanulási stressz csökkentése és a tanulás örömének megélése

Célcsoportunk

Általános iskolás diákok, akiknek fontos a minőségi 21. századi tudás és készségek elsajátítása, és az egyéni ütemben történő nyugodt tanulás.

Oktatók és Tanítók

Sindulár Marianna, óvodapedagógus-tanító, gyógypedagógus, szakmai vezető
Urbán Marcell, A Budai Magánzeneiskola alapítója, zenetanár, zene program felelős
Molnár Lili - tanító, angol tanár, fejlesztő pedagógus
Natratics Adrienn, tanító, Neurofeedback tréner, gyógypedagógus hallgató
Nagy Ágota - szaktanár, fejlesztőpedagógus
Horváth László - gyógytestnevelő
Tandíj

Tandíj

Az ár a gyermek és szülők igényeihez mérten egyéni megbeszélés részét képezi. Minden gyermek közösségünkbe való asszimilálódását egyéni felmérés, illetve a gyermek eredményeinek, és a további együttműködési lehetőségek szülőkkel történő részletes megbeszélése előzi meg.

Praktikus információk

 További információk a magántanulói jogviszony létesítéséről itt letölthetők.

12+1 tulajdonságot találtunk a számunkra “jónak” nevezett iskolának:

1. A gyermek örömmel járjon iskolába, tudásszomja mutatkozzon meg.
2. A gyermek és a pedagógus között teremtődjön meg a lelki kapcsolat, az együttműködés, mert ezáltal válik sikeressé a a tanítási folyamat. Ettől lesz
motiválható, énerős, kompetens a műveltségek és tudományok területén.
3. Szabályok keretezzék a gyermek iskolában töltött idejét, hiszen ezek között érzi
biztonságban magát.
4. A tiszteletre épülő értékeket lásson és kapjon az iskolában.
5. A szülők és az iskolában dolgozók egységes értékrendszert és üzeneteket
kommunikáljanak a gyermek felé.
6. Az iskola egy pozitív motivációs rendszer alapján terelje a gyermekeket.
7. Olyan készségeket sajátithasson el a gyermek a kötelező tananyagba ágyazva,
amelyre a 21. században szüksége van.
8. A kötelező tudásanyagot több csatornán és módszeren keresztül kapja, mint a zene,
kisérletek, mozgás, angol.
9. A gyermeket vegye körül a szépség és tanulja meg észrevenni azt a természetben, a
mindennapokban, a másodpercekben.
10. Tanulja meg a szépség által keltett energiát felszívni és magát megnyugtatni,
feltölteni.
11. A társakkal való együttműködés, a csapatmunka nem könnyű, másrészről
hihetetlenül fontos! Az iskola meg tudja ezt tanítani a gyermeknek lépésről lépésre.
12. Fontos, hogy a gyermek megértse, hogy a világ formálásában, jobbításában neki is
szerepe lehet. Hogy vigyázzon a természetre, segítsen azoknak akik gyengébbek és
rászorulnak. Ez mind jó érzéssel tölti majd el.
13. Szeretnénk, ha a gyermekek nemcsak a tanulás és a munka világában válnának
sikeressé, hanem személyiségük, világlátásuk és lelkük is kiegyensúlyozott és boldog
legyen.
Ti mit gondoltok? Kihagytunk valamit? Írjátok meg nekünk, hogy beépíthessük készülő
pedagógiai programunkba.
Egy kis hangulat teremtő Youtube videó

Jelentkezés és helyszín

Elérhetőség

Sindulár Marianna
Turbó Tanoda
Számlaszám: HU17107021986907298151100005

Cím
Tárogató Office Center (IBS)
1021 Budapest, Tárogató út 2-4.

Telefon
+36 20 291 9579

E-mail
info@turbotanoda.hu

Jelentkezés