Tanulás- és Képességfejlesztő Központ

Sindulár Marianna vagyok a Turbó Tanoda szakmai vezetője

Hivatásomul a pedagógiai pályát választottam. 7 éves, a tankönyvekre, az olvasásra és mindenekfelett az én drága tanító nénimre rácsodálkozó kislány voltam, amikor megfogalmazódott bennem, majd szavakba öntetett:

tanítani szeretnék, ha nagy leszek

Sindular Marian
Álomból valóság
Az álomból valóság lett, végigtanultam eddigi életem. Az otthon, a babákat tanító kislányból, céltudatos, tanulni vágyó, másoknak segíteni akaró felnőtt lett. Lépésről–lépésre sajátítottam el a pedagógiai hivatás különböző szintjeit. Sokféle gyereket tanítottam, s a tapasztalat azt a véleményt alakította ki bennem, hogy nem biztos, hogy az a dicsőség, amikor az-egyébként jó képességekkel rendelkező gyereket a kitűnő, vagy a példás jelzővel illetünk az értékeléskor. Azt sokkal nagyobb eredménynek tartom, ha valamilyen részképességzavarral küzdő tanulót, az egyéni differenciálás és bánásmód módszerével, az aprólékosság és fokozatosság eszközével, az erre specializálódott tanítási, fejlesztési repertoárral a probléma meglétéhez képest a legmagasabb szintre juttatom. A Benedek Elek Óvóképző Főiskolát és a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola tanítói szakát egy időben végeztem nappali tagozaton, melyeket 1996-ban fejeztem be. Ezután rövid ideig Budapesten A VI.kerületben működő OVI-SULI pedagógusa voltam. Itt kezdtem el érdeklődni a tanulási és részképességzavarral küzdő gyerekek iránt. Az első között voltam, akik magától Meixner Ildikótól tanulhatták meg az ő olvasás és írás tanítási módszerét.1997-ben végeztem el tehát Meixner Ildikó diszlexia, diszgráfia prevenció-korrekciós akkreditált tanfolyamát. A Meixner-módszer elsajátítása további inspirációt adott, gondolatokat ébresztett, új kihívásokat teremtett és az ELTE Bölcsésztudományi Karára repített.2003-ban korrektív és preventív pedagógiai pszichológiából pedagógus szakvizsgát szereztem. Itt többek között Porkolábné Dr. Balogh Katalin tanított meg a fejlesztés lényegére.
Oktatásaim
Időközben munkám is specializálódott: Budapesten, a Németvölgyi Általános Iskola logopédiai osztályában kezdtem dolgozni. Osztályfőnök voltam és matematikát tanítottam, valamint SNI-s gyerekek fejlesztését láttam el. 2010-ben újabb fordulat következett: a Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Karán, gyógypedagógia, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakon kezdtem meg tanulmányimat. Volt bennem egy emberkép, amelyet magamban tudatosan alakítottam ki, amely alapján azokhoz a gyerekekhez közelítek, akiknek fejlődéséért felelősséggel tartozom. Ebbe az emberképbe valamennyi gyerek beletartozik nemtől, életkortól, bőrszíntől, vallástól,”épségtől” vagy „fogyatékosságtól” függetlenül. Azt gondoltam, hogy az emberekről, gyerekekről nem tanulható könyvből, nem reprodukálható ismeret. Mégis, ha valahol hát ezen az egyetemen olyan tudás birtokába jutottam, amely biztos hátteret adott ahhoz, hogy jó gyógypedagógus legyek. Itt megtanítottak többek között arra, hogy ezen a pályán fáradhatatlannak, innovatívnak, igen empatikusnak, jól motiváltnak kell lennem. Feladatomnak tekintem, hogy a szorongó, önbizalmukat vesztett gyerekeket biztatással, elért eredményeik hangsúlyozásával, felszabadultabbá, nyíltabbá, befogadóbbá tegyem. Innovatív szeretnék maradni, célom, hogy az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar mesterképzésében részt vegyek.

Szolgáltatások, Szűrések

• Diagnosztika: Vizuomotoros koordinációt vizsgáló eljárás: Bender A, Bender B teszt, Goodenough rajzvizsgálat
• Iskolaérettségi teszt: MSSST szűrőeljárás óvodásoknak
• Diszkalkúlia vizsgálat iskolásoknak
• Meixner Olvasás-Írásvizsgálat kisiskolásoknak, felsősöknek
• GMP beszédészlelés és beszédmegértést vizsgáló eljárás
• Szól-e? Logopédiai szűrőteszt

turbo tanulas - mariann

Foglalkozások, Terápiák

• Iskolára való felkészítés 5-6 éves gyerekeknek
• Diszlexia, diszgráfia, diszkalkúlia prevenció, reedukáció kisiskolásoknak
• Grafomotoros fejlesztés
• A beszédészlelés, beszédértés fejlesztése
• Mozgásfejlesztés
• Tanulásban akadályozottak, SNI-s gyerekek komplex fejlesztése
• Helyesírás, szövegértés, számolási hibák reedukációja
• Felvételi felkészítés. 8, 6, 4 osztályos gimnáziumokra
• Tanácsadás szülőknek
• Születésnapi zsúrok, játszóház
• Képességfejlesztő kísérletek - Tarka-Barka Tudósbuli

Neurofeedback

Mire ajánljuk?

• Figyelemzavar
• ADHD, ADD
• Tanulási zavarok: Diszlexia, Diszgráfia, Diszkalkulia
• Tehetség optimalizálás
• Viselkedési problémák
• Alvászavarok
• Szorongás
• Autizmus Spektrum Zavar

Kiknek ajánljuk?

• Gyerekeknek
• Sportolóknak
• Versenyre készülőknek
• Táncosoknak, zenészeknek
• Menedzsereknek

Árak

Konzultáció szülővel: 60 perc- 10.000.- Ft

Iskolaelőkészítő foglalkozás:
Iskolaelőkészítő foglalkozás: 60 perc 5.500.- Ft
Felvételi előkészítő - 60 perc: 5.500.- Ft

Bármilyen jellegű terápiás óra - 60 perc: 5.500.- Ft

Kognitív vizsgálatok: diszlexia-, diszgráfia-, diszkalkulia-szűrés: 90perc: 25.000 Ft. (A vizsgálat tartalmazza a gyermek részletes diagnosztikáját, az írásos pedagógiai véleményt, valamint a szülőkkel történő részletes konzultációt. )

Iskolaérettségi szűrés: kognitív képességek és mozgásállapot felmérése: 60-90 perc: 25.000 Ft. (A vizsgálat tartalmazza a gyermek részletes diagnosztikáját, az írásos pedagógiai véleményt, valamint a szülőkkel történő részletes konzultációt. )

Születésnap - Min.10fő esetén: 3500 Ft./fő

Rólam Mondták

"Szeretet és professzionalizmus. Ez a két szó, ami elsőként eszembe jut Mariannáról. Az iskolában ismertük meg, ahol 3 hónapig helyettesítette az első osztályban a betegszabadságon levő tanító nénit. Marianna őszinte szeretettel fordult a gyerekekhez és az osztályban uralkodó káoszból gyorsan megnyugtató és támogató rendet varázsolt az odáig elveszett kicsiknek. A gyerekek iránti feltétlen szeretete mellett a professzionalizmusa volt az, ami minket szülőket is meggyőzött. Nagyon hálásak vagyunk azért, hogy mindig bizalommal fordulhatunk hozzá iskolával kapcsolatos kérdéseinkkel, amelyekre őszinte választ kapunk. Most is Mariannára bíztuk a kisfiunkat, hogy segítse őt és azokra a dolgokra is elég idő jusson, amire az iskolában sajnos nincs idő. A legfontosabb persze az, hogy a kisfiunk is szereti a tanárnőt."
NoBody
"Profizmus, a szakma iránti alázat és empátia – ezzel a három szóval jellemezhetném leginkább Mariannt. Olyan pedagógus, aki a gyerekek problémáival nem ijesztgeti a szülőket, hanem azokra igazi megoldásokat javasol. Egyénre szabottan foglalkozik a gyerekekkel, erősíti azt, amiben jók és fejleszti azt, ahol még elmaradásaik vannak. Tanítványai képességeiről, fejlődéséről és fejlesztési lehetőségeiről nagyon korrekt, reális képet ad. Ami a legfontosabb, hogy teljes pozitív személyiségét, szívét-lelkét beleadja a tanításba – érezzük, hogy a GYERMEKEINKÉRT VAN."
B. Sándor
“Marianna türelmes, de következetes, a gyerekekkel könnyen megtalálja a megfelelő hangnemet. Gondolom ezt azért, mert iskolaundoritiszben szenvedő tinédzser fiam is szívesen jár hozzá. :-)”
M. Andrea

Házirend, fizetési feltételek

• a foglalkozás megelőző napon 20 óráig a lemondás díjmentes,pótolható,
• a foglalkozás napján reggel 9 óráig a lemondás díja 2000ft (helyfenntartási díj )
• a foglalkozás napján ennél későbbi lemondás esetén a foglalás teljes díja fizetendő.

Az órák, foglalkozások díját adott hónapra előre,legkésőbb tárgy hó 5.napjáig kérem befizetni Az órákról való késés esetén a rendelkezésre álló megmaradt időt tudom kitölteni, a soron következő ,pontosan érkező gyermekre való tekintettel.

Aktuális tematikák és időpontok facebook oldalunkon!

Jelentkezés és helyszín

Elérhetőség

Sindulár Marianna
Turbó Tanoda

Cím
Tárogató Office Center (IBS)
1021 Budapest, Tárogató út 2-4.

Telefon
+36 20 291 9579

E-mail
info@turbotanoda.hu